De woningmarkt is na alle ontwikkelingen die hebben plaatsgehad weer in wat rustiger vaarwater gekomen. De verkoop van woningen trekt weer aan. Maar er is wel wat veranderd in de laatste vijf jaar waardoor het niet meer zal worden zoals het ooit was. Vroeger is definitief voorbij. Uiteraard is het belangrijk om te weten wat dat betekent voor de woningbouwgave, welke kansen en bedreigingen er nu zijn en hoe zich dat vertaalt in tekorten en overschotten. 

Welke vragen zijn aan de orde?
Hoe ontwikkeld zich binnen een functionele regio de woningmarkt. Zal er sprake zijn van een kwalitatieve of kwantitatieve mismatch. Welke vraag kunnen overheden en de vastgoedontwikkelaars en bouwondernemingen verwachten, zowel op buurtniveau, op prijsklasse als op woningtype.

Partners
Om deze vragen te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met lokale en regionale werkende makelaars.

Model: DYNAMO

DYNAMO is een geavanceerd woningmarktmodel dat zijn tijd ver vooruit is. DYNAMO neemt het object (de woning) als uitgangspunt voor de modellering en betrekt een veelvoud van voor de woningmarkt relevante gegevens in het model zoals bijvoorbeeld economische variabelen. Hierdoor wordt de horizon korter, maar de nauwkeurigheid veel groter. Door Forward Adaptive Modelling kunnen aanpassingen worden verwerkt wanneer de omstandigheden daarom vragen en kunnen vooruitzichten op de toekomst tijdig worden bijgesteld. DYNAMO is ideaal als basis voor woonvisies, voor monitoringsdoeleinden, om een beeld te krijgen of plannen in regionale zin voldoende afstemming kennen en voor de invulling van de bouwopgave van verschillende projecten.

Wat levert het u op?

  • Continu inzicht in de woningtekorten en -overschotten en indien nodig aanpassing en bijstelling hiervan op kwartaalbasis.
  • Inzicht woningmarkttrends op de langere termijn. 
  • Inzicht in de kwantitatieve opgave qua woningbouw op elk gewenst aggregatieniveau, dus op buurtniveau, op prijsklasse en op woningtype. 
  • Inzicht in de kwalitatieve mismatch. Wellicht zijn er voldoende woningen beschikbaar, maar zijn dit ook de juiste woningtypen in de juiste prijsklassen? 
  • Inzicht in de prijsmarge. Wat zijn potentiele kopers bereid te betalen voor woningen met een bepaalde vraagprijs?
  • Inzicht in de doelgroepen voor woningen en hun verhuisgedrag
  • Inzicht in verschillende scenario’s voor demografische ontwikkelingen en de consequenties op de middellange termijn (ca. 5 jaar).


Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project. 

Contact
Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.