Revitalisering bedrijventerreinen


Wat is het probleem?

Bedrijventerreinen hebben een beperkte levensduur. Bedrijven komen en gaan, gebouwen verouderen en verpaupering als gevolg van veroudering en leegstand kan op den duur problematische vormen aannemen.

Welke vragen zijn aan de orde?

Tegen het eind van de levensduur van een bedrijventerrein moet bepaald worden wat er in de toekomst zal gebeuren. Vragen ontstaan als revitaliseren of een andere bestemming geven, welke mogelijkheden zijn daarvoor en welke behoeften en kansen dienen zich aan? 

Partners

Om deze vraag te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met RSM Nederland Accountants / Belastingadviseurs te Eindhoven.

Model: BETER

Speciaal voor deze vraagstukken is BETER ontwikkeld, een model dat inzicht geeft in de vitaliteit van bedrijventerreinen en de verschillende opties voor hergebruik of herbestemming beoordeeld op haalbaarheid en toekomstpotentie. BETER is een beleidsondersteunend model om afwegingen te maken bij verbetering, revitalisatie, afstoting of vervreemding van bedrijventerreinen. Met BETER kan in een gemeente of in een regio ook bepaald worden welk terrein de laagste kwaliteit, de laagste waarde heeft of de minste animo kent. 

Wat levert het op?

  • Inzicht in de verschillende opties voor revitalisatie, hergebruik of herontwikkeling. In relatie met kansen die zich aandienen maar ook in relatie tot de ontwikkelingen van andere bedrijventerreinen in uw regio.
  • Kosten-batenanalyses van de verschillende revitalisatievarianten en herbestemmingsalternatieven. 


Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project. 

Contact

Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.