Krimpproblematiek


Wat is het probleem?

Bevolkingsdaling kan grote gevolgen hebben. Zo maakt een vergrijzende bevolking een gemeente minder aantrekkelijk voor bedrijven. Met verlies van banen tot gevolg. Ook scholen, winkels en andere voorzieningen kunnen verdwijnen.

Doordat jongeren verhuizen naar grotere steden vergrijst de bevolking in de krimpgebieden. Een gemeente met veel oudere inwoners kan minder aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Bedrijven kunnen moeite hebben om aan voldoende geschikt personeel te komen.

Welke vragen zijn aan de orde?

Om in te kunnen spelen op de gevolgen van krimp is het noodzakelijk de oorzaken en gevolgen van krimp te weten. Door de ontwikkelingen te analyseren en te koppelen aan demografie wordt het mogelijk om vast te stellen waar en wanneer welke problemen zullen optreden. Hierdoor kunnen passende maatregelen worden bepaald en gedimensioneerd. Op basis hiervan kan tevens het zelfregulerend vermogen worden ingekaderd. Door naast data ook indicatoren te monitoren kan de ontwikkeling van krimp in de tijd worden gevolgd en kan het effect van de genomen maatregelen worden vastgesteld.

Partners

Om deze vraag te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met diverse partners, een en ander afhankelijk van de problematiek.

Model: SCODEK

SCODEK is een intelligent model waarmee een Integrale opname en prognose voor ontwikkeling van een gebied of regio kan worden gemaakt. Demografische en economische kengetallen zijn de “drivers” maar er wordt speciaal gelet op de ontwikkeling van en de onderlinge samenhang tussen indicatoren voor:

  • wonen
  • werken
  • voorzieningen
  • leefbaarheid
  • verhuismobiliteit 


Wat levert het op?

  • Inzicht in de stand van zaken voor wonen, werken, leefbaarheid en voorzieningen
  • Prognoses voor de ontwikkelingen op deze vlakken
  • Inzicht in trends die bijsturing of versterking vragen
  • Overzicht van de gevolgen voor andere ontwikkelingen

 

Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project.

Contact

Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.