Analyse en potentie toeristische concepten

 

Wat is het probleem?

Wensen en behoeften van gebieden en toeristen veranderen over tijd. Het tijdig onderkennen van trends is de sleutel tot vernieuwing van het aanbod.

Welke vragen zijn aan de orde?

Het ontwikkelen van kansrijke toerismeconcepten kan van levensbelang zijn. Met het doorlichten, onderzoeken en analyseren van concepten kunnen we u adviseren over haalbaarheid, potentie van een plan. Van belang is hierbij de ontwikkelingen in de sector te monitoren en te evalueren.

Partners

Om deze vraag te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met diverse partners, een en ander afhankelijk van de problematiek.

Model: AMTREC

AMTREC is onder andere bedoeld voor trendanalyse en om ontwikkelingen helder in beeld te krijgen en te houden. Deze trends gaan over het gedrag en de wensen van bezoekers en toeristen en over de ontwikkeling van toerisme en recreatie. AMTREC is een model waarmee kansen voor zowel individuele als regionale concepten kunnen worden beoordeeld. Het is daarom handig en nuttig voor zowel ondernemers als beleidsmakers. 

Wat levert het op?

  • Analyse van de toeristische/recreatieve potentie van een concept of gebied
  • Inzicht in de behoefte aan een concept
  • Inzicht in de haalbaarheid van een concept
  • Inzicht in de opzet van een concept
  • Overzicht over de ontwikkeling van een concept
  • Inzicht in het (netto) effect van stimuleringsmaatregelen

 

Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project.

Contact

Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.