Vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt sluiten niet op elkaar aan. Bedrijven hebben vooral moeite om specifieke posities te vullen. Scholen zijn zoekend naar de ideale opleidingsprogramma’s en vragen zich af hoe ze kunnen inspelen op de toekomstige behoeften. 

De helft van de vacatures in Nederland vraagt om hoger opgeleiden, terwijl onder werklozen nog niet 20% hoger opgeleid is. Vooral hoog opgeleide ICT’ers en technici op MBO en HBO-niveau zijn lastig te vinden. Voor starters geldt het tegenovergestelde. Bijna een kwart van de bedrijven ervaart problemen bij het werven van personeel. Anderzijds is de werkloosheid hoog en het aanbod van personeel groot. 

Het aantal werklozen in Nederland neemt slechts relatief langzaam af ondanks het stijgende aantal vacatures. Daarnaast is sprake van een groeiende mismatch. De vraag naar en het aanbod van arbeid veranderen de komende jaren. Voor wat betreft de vraag naar arbeidskrachten zijn verschillende ontwikkelingen relevant. In de eerste plaats innovaties, technologische ontwikkelingen en globalisering. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot vervanging van de vraag naar laaggeschoold werk, hogere opleidingseisen, andere vaardigheden zoals communicatieve en sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen en veranderingen in de functiestructuur binnen bedrijven. Meer dan ooit geldt dat mensen zich permanent moeten blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te zijn in het arbeidsproces.

Welke vragen zijn aan de orde?
Hoe is binnen een functionele regio de huidige arbeidsmarkt samengesteld? Hoe zal de arbeidsmarkt zich ontwikkelen? Is of zal er sprake zijn van een kwalitatieve of kwantitatieve mismatch?

Welke vraag kunnen opleidingsinstituten verwachten, zowel qua primaire en secundaire opleidingen als qua behoefte tot bijscholing?

Partners
Om deze vraag te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met diverse partijen.

Model: AKIRO
AKIRO maakt op een intelligente en verantwoorde manier gebruik van geavanceerde statistische methoden en rekentechnieken. AKIRO zoekt systematisch naar patronen in wat op het oog een “ratjetoe” aan informatie lijkt. Uitgangspunt is dat de verkregen resultaten plausibel (een logische verklaring geven voor het onderzochte fenomeen) en verifieerbaar moeten zijn (bijvoorbeeld door monitoring waarmee bijvoorbeeld voorspellingen gecontroleerd kunnen worden). Zo is het vaak moeilijk om bij complexe verontreiniging herkomst en het ontstaan te herleiden. Een scheiding aan de hand van relatieve samenstelling van de verontreinigingen geeft vaak belangrijke aanwijzingen omtrent ontstaan en herkomst.

Wat levert het u op?

  • Inzicht in de tekorten en -overschotten op de arbeidsmarkt en indien nodig aanpassing en bijstelling hiervan op kwartaalbasis.
  • Inzicht is de mismatch tussen het door bedrijven gezochte en gewenste en het  opleidingsniveau van werkzoekenden.
  • Inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op kwartaalbasis.
  • Inzicht in de behoeften (op termijn) qua opleidingen en bijscholing.


Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project.

Contact
Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.