Algemene Voorwaarden

 

Download hier onze algemene voorwaarden:
 

 

 

De algemene voorwaarden en de DNR liggen beide ter inzage op de vestiging van Invisor. Op schriftelijk verzoek worden ze naar keuze per post of per e-mail gratis toegezonden.