Invisor is partner van: 

Goed wonen, goed werken, goed leven


Een broedplaats voor onderzoek en experiment, een podium voor nieuwe geluiden en een inspirerend netwerk van denkers én doeners die van aanpakken weten. Dat is Platform31, de kennisorganisatie voor stad en regio. Goed wonen, goed werken, goed leven: daar staan we voor.


Platform31 biedt aanpak voor de praktijk


De wereld verandert en dus veranderen ook de Nederlandse steden en regio’s. Gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg en welzijn, adviesbureaus en andere bedrijven moeten mee veranderen om te kunnen inspelen op nieuwe vraagstukken. Platform31 biedt een aanpak waarin u in de praktijk direct mee aan de slag kan.

 

Platform31 staat voor onafhankelijk vernieuwen


Vernieuwingen kunnen ontstaan in de ruimte tussen wetenschap, praktijk en politiek. Platform31 bevindt zich als not for profit-organisatie in zo’n vrije ruimte. We bekijken de samenleving met onze partners vanuit wisselend perspectief: zonder vooringenomen standpunten maar luisterend, onafhankelijk en waar nodig ‘meervoudig partijdig’. Creatief op zoek naar hoe het beter kan.

 

Netwerk van koplopers


We kunnen alleen vernieuwen met een gevarieerd netwerk van aangesloten organisaties en personen. Deze koplopers zijn de drijvende kracht achter de kennis die Platform31 ontwikkelt. Onze partners en leden dragen bij aan onze activiteiten. Op hun beurt profiteren zij van de ontwikkelde kennis en het netwerk.

 

Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV.