Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen


Invisor maakt deel uit van de “Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen” deze stichting wil op een innovatieve manier opdrachtgevers inspireren om gebouwen te hergebruiken vanuit de volgende kernbegrippen; evolutionair (ecosysteem vriendelijk), efficiënt, veranderbaar, vanuit een geïntegreerde ontwikkeling, lokaal afgestemd, gebruiksvriendelijk en haalbaar.
Dit is de gedeelde ambitie van de partners, die zo op een unieke manier samenwerken vanuit hun eigen vakbekwaamheid. Deze integrale aanpak leidt tot optimalisatie.


Leegstand van onroerend goed is behalve een maatschappelijk probleem ook een zorg van de eigenaar. Aanpassing van het gebouw met haar omgeving naar een huidig of toekomstig niveau, zal het gebruik ervan stimuleren. De complexiteit van deze  opgave voor verandering is groot en vergt inzicht van veel partijen. "Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen" heeft veel van deze kennis gebundeld en kan met haar structuur voor het project ontbrekende kennis toevoegen.


De identiteit van de Stichting is die van de netwerkorganisatie met het projectenmodel als infrastructuur, de projecten worden opgedeeld in van-elkaar-afhankelijke rollen. Omdat deze rollen per contract dezelfde zijn geeft dit geen beperkingen. Per project worden de juiste partners gezocht om te adviseren of te leveren. Behalve uit de partners van "Hergebruik Gebouwen" selecteert men, afhankelijk van de gewenste kennis, ook buiten deze groep. De gekozen juridische vorm geeft veel ruimte voor derden.


Belangrijk onderdeel binnen de samenwerking is het digitale model, waarin alle gegevens vanuit de rollen worden vastgelegd. Naast de opdrachtgever hebben ook alle overige deelnemende partijen (rollen) hierdoor een permanent beeld van de voortgang.


De Stichting tekent voor een inspirerende en actieve rol in het meedenken, adviseren en mogelijk uitvoeren van hergebruik van uw gebouwen.


Overige partners van “Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen” zijn: