Visie

Hoe doen we dit? Door gebruik te maken van (Big) data en algoritmen om de informatie te ontsluiten.

Nederland heeft een enorme rijkdom aan ruimtelijke data, die meestal wordt opgesomd en weergegeven in monitors, barometers en andere lijstjes. Dat ziet er aantrekkelijk uit maar je doet er weinig anders mee dan een “foto” van een toestand te bekijken. Wat je ├ęcht wilt weten is hoe je in die toestand terecht bent gekomen en vooral hoe je er weer uit komt, met name als je als gemeente of buurt laag in die lijstjes scoort.

De processen die daaraan ten grondslag liggen volledig doorgronden, dat is de kern van ons werk.

Dat vraagt een combinatie van statistische kennis en vaardigheid, creativiteit om ruimtelijke vraagstukken te vertalen naar data-vraagstukken, het ontwikkelen van de daarvoor benodigde algoritmen en de terug vertaling van het resultaat in voor iedereen begrijpelijk Nederlands. Wij hebben er voor gekozen om onze eigen modellen en algoritmen te ontwikkelen, zodat we niet afhankelijk zijn van andere vaak weinig transparante modellen. De creatieve inslag resulteert onder meer in een veelheid van nieuwtjes op het gebied ruimtelijke modellering die we ook delen met onze collega’s, recentelijk twee nieuwe woningmarktmodellen, een zorg/wonen behoefte model en een overkoepelend ruimtelijk model om regio’s effectief mee door te lichten. We werken met dynamische modellen om niet telkens weer een nieuwe (soms dure) statische analyse te hoeven maken, en helpen desgewenst onze opdrachtgevers om zelf prognoses bij te stellen aan de hand van verzamelde gegevens, en de veranderingen te interpreteren. Geleidelijke bijsturing is tenslotte veel makkelijker dan na een aantal jaar gedwongen te worden om rigoureus in te grijpen.

Geef een reactie