Wat wil Invisor bereiken?

 

Invisor staat voor Integrale Visie ORuimte. Invisor richt zich op management van de ruimtelijk omgeving. Invisor Omgevingsmanagent vertaald in deze (bestaande) data (tegenwoordig heet dat Big Data) naar informatie en kennis van de ruimtelijke omgeving (analoog aan Dee Hock de oprichter van Visa, 1996). 

  • Noise becomes data when it has a cognitive pattern.

  • Data becomes information when assembled into a coherent whole, which can be related to other information.

  • Information becomes knowledge when integrated with other information in a form useful for making decisions and determining actions.

  • Knowledge becomes understanding when related to other knowledge in a manner useful in anticipating, judging and acting.

  • Understanding becomes wisdom when informed by purpose, ethics, principles, memory and projection.

 

Wat we eigenlijk doen is dat we van (bestaande) data via algoritmen informatie maken en dat we daardoor het achterliggende systeem kunnen duiden. We ontdekken waar waardevolle kansen liggen en kunnen prognostiek bedrijven (bij afwezigheid van onverwachte externe invloeden). Onverwachte gebeurtenissen kunnen we op de relatief traag reagerende markten overigens goed zien aankomen.