Op welke manier wil Invisor visie realiseren?

   

De werkzaamheden van beleidsmakers en ontwikkelaars worden steeds lastiger. Vaak is de inkt nog niet droog of een visie is al weer achterhaald. De wereld wordt steeds dynamische en complexer. Om deze reden slaan statische modellen bij het interpreteren en voorspellen van ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, recreëren en opleidingen etc. steeds vaker de plank mis.

 

 

Dynamische tijden vragen om dynamische modellen
 

Het beleidsmatig extrapoleren van ontwikkelingen op basis van demografie heeft zijn tijd gehad. Invisor heeft een unieke eigen dynamische systeembenadering ontwikkeld. Bij deze benadering is herkenning en begrip van het onderliggende (complexe) systeem essentieel.

 

De economie is de “driver” van een systeem. Binnen een systeem is het natuurlijke streven naar balans/evenwicht tussen (de domeinen van) welvaart en welzijn essentieel. Welvaart is de “hardware” met domeinen als demografie, wonen, zorg, werken, voorzieningen, vastgoed, retail, toerisme, opleiding). Welzijn geldt als “software” van het systeem en gaat in op de beleving van de “hardware” door de mens. 

 

 

 

Het streven naar balans/evenwicht is evenzeer van toepassing tussen een integrale benadering van twee of meerdere domeinen (werkvelden als bijvoorbeeld vergrijzing, wonen en zorg) en de beleving ervan.