Wat levert de strategie op?

 

Een opdrachtgever kan bij Invisor terecht voor elk type ruimtelijke vraagstuk waarbij het nodig is om verschillen en veranderingen in de ruimtelijke (leef)omgeving te begrijpen, te duiden of te programmeren. Met een gewenste dynamische systeemaanpak gaat het bijvoorbeeld om vragen als: waarom worden er minder woningen verkocht in gemeente X? Waarom komen er minder toeristen in gebied Y? Hoe kunnen we bedrijventerrein Z nieuw leven inblazen? Hoeveel en welke typen ouderenwoningen hebben we in de toekomst nodig?  

Invisor adviseert haar opdrachtgevers over “voorraadbeheer” binnen een domein (bijvoorbeeld de woningmarkt: voor welke soort en prijsklasse woningen is er ruimte op de markt?) in een functionele regio.

Invisor adviseert over kansen, conflicten en behoeften, waarbij werkvelden (combinaties van twee of meerdere domeinen) worden beschouwd. Het gaat dan om object- of gebiedsanalyses met vraagstukken als de levensvatbaarheid van een nieuwe voorziening, de kansen voor herbestemming van een leegstaand kerkgebouw of over de (gewenste) identiteit van een gebied. 

De opdrachtgevers van Invisor zijn o.a. gemeenten, beleidsmakers, investeerders, projectontwikkelaars. Zij kiezen voor Invisor vanwege onze accurate modellen, heldere adviezen en de kennis van complexe systemen.