Missie

Invisor berekent en voorspelt, in tegenstelling tot huidige statische systemen, vanuit een unieke eigen ontwikkelde dynamische systeembenadering de wereld van de ruimtelijke omgeving (wonen, werken, recreƫren en opleiding) om zodoende haar opdrachtgevers te adviseren over kansen en behoeften in de toekomst.

We pakken dus ruimtelijke vraagstukken aan met als doel om gemeenten of delen daarvan beter te laten functioneren. Wij leggen de processen bloot die zich daar af spelen en we helpen onze opdrachtgevers daarop grip te krijgen. We zetten de lijnen uit om de beoogde verbeteringen te bewerkstelligen, en assisteren en adviseren het team dat hiermee aan de slag gaat door reflectie, analyse en monitoring

Voorbeelden van ruimtelijke vraagstukken zijn:
– Welke woningen zijn de komende jaren nodig, voor wie, hoeveel, waar, wanneer en welke woningtypen en woonvormen zijn gewenst?
– Hoe begeleid ik de verdichting van mijn stad, met voldoende oog voor de sociaal economische structuur, woningmarkt, leefbaarheid en mobiliteit?
– Hoe ziet ons stads DNA eruit en wat kan je hiermee om het stadscentrum beter te laten functioneren?
– Hoe krijg ik een zo volledig mogelijke onderbouwing van onze omgevingsvisie waardoor glashelder wordt welke ruimtelijke koers we de komende jaren moeten volgen?
– Wat is onze toeristische potentie en hoe kunnen we die verzilveren?

Geef een reactie