Waarom bestaat Invisor?

 

Invisor werd een aantal jaren geleden geconfronteerd met de krimpproblematiek. Van een gekend krimpgebied in Nederland bleken diverse studies en rapporten te bestaan, waarvan de conclusies en aanbevelingen elkaar (soms diametraal) tegenspraken. Deze hadden geldverslindenden (mislukte) ingrepen tot gevolg.

Tijdens interne brainstormsessies werd de vraag gesteld hoe zoiets mogelijk is. Analyse wees uit dat eenieder eigenlijk statisch redeneerde: toen was het zus, vandaag is het zo, dus morgen zal het wel zo zijn. Zeker in een steeds meer dynamische wereld gaan dit soort twee dimensionale statische extrapolatiemodellen de mist dan in. Adviezen verworden dan "kretologieën".

Invisor heeft de problematiek anders aangevlogen. De stelling was dat krimp een gevolg is van het uit balans zijn van een systeem. Dat systeem is enerzijds complex (C) en anderzijds dynamisch (D). Uitdaging voor was of wij zo'n driedimensionaal CD systeem kwalitatief en kwantitatief in beeld konden brengen. Dat is gelukt: de randen van de puzzel zijn gelegd en we zijn met de invulling begonnen.