Productbladen
 

 • Producten en diensten van Invisor Omgevingsmanagement
   
 • Dynamisch projectmanagementsysteem: @visor
   
 • Analytisch kader voor ingrepen in de Ruimtelijke Omgeving: AKIRO Plus
   
 • Onderzoek en analyse van recreatie- en toerisme op gebied van haalbaarheid, potentie, monitoring en evaluatie: AMTREC
   
 • Kwaliteits- en waardebepaling van bedrijventerreinen t.b.v. revitalisatie (systematiek en monitoring): BETER
   
 • Model voor de behoeftebepaling als uitgangspunt voor gebieds(her)ontwikkeling als revitalisatie, gebiedsontwikkeling en stadsvernieuwing: DYNAMO
   
 • Model om ruimtelijke conflicten/effecten bij gebieds(her)ontwikkeling te identificeren en te analyseren: QUANTRUM
   
 • Model voor gebiedsanalyse ("toestand", ontwikkelingen en prognoses): SCODEK
   
 • Vaststellen van het meest geëigende, efficiënte, hoogwaardige, kansrijk en/of best renderende alternatief voor een vrijkomend/leegstaand object of ongebruikt/vrijkomend perceel: Het Tweede Leven
   
 • Model om de leefbaarheid in buurten te analyseren en te monitoren: Vitaloscoop
   
 • Een praktisch model om woningwaardeontwikkeling op regionaal en lokaal niveau te bepalen: 
  Samenvatting WOM model
   
 • Producten en diensten Ortageo Groep