Productbladen

Productbladen
 

  • Producten en diensten van Invisor Omgevingsmanagement
     
  • Dynamisch projectmanagementsysteem: @visor
     
  • Analytisch kader voor ingrepen in de Ruimtelijke Omgeving: AKIRO Plus
     
  • Onderzoek en analyse van recreatie- en toerisme op gebied van haalbaarheid, potentie, monitoring en evaluatie: AMTREC
     
  • Kwaliteits- en waardebepaling van bedrijventerreinen t.b.v. revitalisatie (systematiek en monitoring): BETER
     
  • Model voor de behoeftebepaling als uitgangspunt voor gebieds(her)ontwikkeling als revitalisatie, gebiedsontwikkeling en stadsvernieuwing: DYNAMO
     
  • Model om ruimtelijke conflicten/effecten bij gebieds(her)ontwikkeling te identificeren en te analyseren: QUANTRUM
     
  • Model voor gebiedsanalyse ("toestand", ontwikkelingen en prognoses): SCODEK
     
  • Vaststellen van het meest geëigende, efficiënte, hoogwaardige, kansrijk en/of best renderende alternatief voor een vrijkomend/leegstaand object of ongebruikt/vrijkomend perceel: Het Tweede Leven
     
  • Model om de leefbaarheid in buurten te analyseren en te monitoren: Vitaloscoop
     
  • Een praktisch model om woningwaardeontwikkeling op regionaal en lokaal niveau te bepalen: 
    Samenvatting WOM model
     
  • Producten en diensten Ortageo Groep

 

Geef een reactie